1.   Úvod

IDOS umožňuje vyhledávání informací v jízdních řádech, tedy v plánu dopravy, nikoliv v reálném provozu (dále též jen JŘ), následujících typů doprav:

 • železniční,
 • veřejná linková osobní (dále též jen autobusová doprava),
 • letecká,
 • městská hromadná (dále též jen MHD),
 • některých kombinací výše uvedených typů dopravy.

Volbu jízdního řádu lze provést pomocí rozbalovací nabídky na každé stránce se zadávacím formulářem. Standardně je předvolena kombinace železniční dopravy, autobusové dopravy a MHD (jízdní řád Vlaky + Autobusy + MHD (všechna)), toto nastavení se však projeví pouze při prvním použití aplikace. Aplikace si totiž pamatuje naposledy použitý JŘ či kombinaci JŘ a při příštím použití aplikace (není-li v URL definováno jinak) se použije zapamatované nastavení.

1.1 Funkce

Základní funkcí IDOS je vyhledání spojení mezi dvěma objekty v záložce SPOJENÍ, návod k využívání je v části Spojení této Nápovědy.

Rozšiřujícími funkcemi jsou:

 • zobrazení odjezdů/příjezdů – záložka Odjezdy (návod k využívání je v části Odjezdy této Nápovědy),
 • zobrazení zastávkových jízdních řádů (pouze pro JŘ MHD) – záložka Zastávkové JŘ (návod k využívání je v části Zastávkové JŘ této Nápovědy),
 • zobrazení seznamu linek a spojů – záložka Spoje (návod k využívání je v části Spoje této Nápovědy),
 • zobrazení doplňujících informací o dopravcích, obecných informací o objektech a dalších informací,
 • zobrazení řazení některých dálkových vlaků,
 • zjištění polohy vybraných vlaků dotazem do centrálního dispečerského systému SŽDC a ČD (návod k využívání je v části Poloha vlaku této Nápovědy),
 • kontextové propojení do rezervačních systémů pro zakoupení/rezervaci jízdních dokladů.

1.2 Vyhledávací algoritmus

Algoritmus vyhledávání spojení minimalizuje celkovou dobu jízdy a počet přestupů. Některé parametry, jako například:

 • maximální počet povolených přestupů,
 • minimální čas na přestup,
 • maximální čas na přestup,
 • dopravci,
 • apod.

mohou ovlivnit kvalitu nalezeného spojení. Jízdné se spočítá (pokud jsou k dispozici tarify příslušných dopravců) až po nalezení spojení a není předmětem optimalizace.

1.2.1 Podrobnější popis algoritmu

Vyhledávací algoritmus se snaží najít pokud možno časově nejvýhodnější spojení za použití pokud možno nejmenšího počtu přestupů (ideálně přímá). V případě hledání nad jízdním řádem vlaků pak taková spojení, která jsou pokud možno realizována vlaky nejvyšší kvality. V případě nalezení dvou odpovídajících spojení (tzn. se stejným počtem přestupů) ve stejném časovém intervalu (nad JŘ vlaků), bude zobrazeno pouze spojení kilometricky kratší (jsou-li informace o kilometrech k dispozici). Případné delší přestupní hrany (délka závisí na konkrétním jízdním řádu, obvykle je použito 5 minut a více) mohou diskvalifikovat spojení (jsou započítány jako přestup navíc). Na chování vyhledávacího algortimu má vliv velká řada parametrů, z nichž některé je možné nastavit pouze v rozšířeném zadání. Přestupní hrany mezi různými druhy jízdních řádů (typů dopravy - např. mezi vlaky a autobusy, autobusy a MHD, apod.) není možné v aplikaci žádným parametrem ovlivnit, jsou definovány přímo v datových souborech jízdních řádů.

1.3 Doporučení pro prohlížení

Pro práci s IDOS doporučujeme minimální rozlišení obrazovky 1024 x 768 bodů. Struktura stránek je vytvořena dle standardu XHTML 1.0 Strict, za použití technologie AJAX a k vizuální prezentaci využívá kaskádových stylů (CSS). Aplikace nepodporuje režim práce s vypnutou podporou JavaScriptu. Pro IDOS doporučujeme internetový prohlížeč, který vyhovuje specifikaci konsorcia W3C pro jazyk XHTML 1.0, funkčnost je otestována na všech moderních prohlížečech (např. Microsoft Internet Explorer či Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome).

Nápověda